پادکست خاکستریِ روان

پادکست خاکستریِ روان

دنده خلاص، فلسفه انگیزش

دنده خلاص، فلسفه انگیزش

 در این اپیزود به فلسفه انگیزش گوش خواهید داد که اتاق آن در کلاب هاوس برگزار شده است