پادکست خاکستریِ روان

پادکست خاکستریِ روان

افزایش هوش هیجانی(ترم۲) خودآگاهی و انواع آن

افزایش هوش هیجانی(ترم۲) خودآگاهی و انواع آن

خودآگاهی استخراج اطلاعات و افکار به‌ صورت ارادی است که ماهیت ذهن را مشخص می‌کند و از ناخودآگاه سرچشمه می‌گیرد و تجربه شخصی افکار و احساسات و مطلع بودن از موجودیت درونی یا بیرونی است