پادکست خاکستریِ روان

پادکست خاکستریِ روان

مشاور، روانشناس، روانپزشک، کی به کدام مراجعه کنیم؟

مشاور، روانشناس، روانپزشک، کی به کدام مراجعه کنیم؟

مشورت و دریافت کمک اطلاعاتی دربارهٔ یک موضوع است که بین مراجع (کمک‌گیرنده) و متخصص (مشاور) انجام می‌گیرد. مشاوره در موضوعات و زمینه‌های مختلف علمی و برای اهداف گوناگون انجام می‌شود که در میان مردم، بیشتر جنبهٔ روان‌شناختی آن (مشاورهٔ روان‌شناسی) معروف است که هدف از آن بهبود وضعیت روحی–روانی و کیفیت‌بخشی به زندگی مراجع از جهت روانی‌است.