پادکست خاکستریِ روان

پادکست خاکستریِ روان

سی ویژگی افراد برنده، ترم ۱ ، ۱۰ ویژگی اول

سی ویژگی افراد برنده، ترم ۱ ، ۱۰ ویژگی اول

تمام افراد برنده دارای ویژگیهای  مشترک و جهان شمولی هستند. در مقابل افراد بازنده عموما ویژگی های منحصر به فردی در بازنده بودن دارند، در این اپیزود به تشریح ۱۰ ویژگی اول پرداخته شده