پادکست خاکستریِ روان

پادکست خاکستریِ روان

رفتارهای افراد نگران درباره اعتماد به نفس

رفتارهای افراد نگران درباره اعتماد به نفس

نگرانی یا دلواپسی یک واکنش طبیعی است که در آن ذهن تلاش می‌کند با عامل تهدید بیرونی مبارزه کند و جلوی آن را بگیرد. احساس نگرانی با اضطراب یا توجه بیش از حد به مسائل واقعی یا خیالی همراه است.