پادکست خاکستریِ روان

پادکست خاکستریِ روان

به سادگی نگران و دلواپس می شوید و مدام با خودتان حرف می زنید؟

به سادگی نگران و دلواپس می شوید و مدام با خودتان حرف می زنید؟

نگرانی یا دلواپسی یک واکنش طبیعی است که در آن ذهن تلاش می‌کند با عامل تهدید بیرونی مبارزه کند و جلوی آن را بگیرد.