پادکست خاکستریِ روان

پادکست خاکستریِ روان

عقده حقارت و کمال گرایی منفی | احساس حقارت و کمال گرایی مثبت

عقده حقارت و کمال گرایی منفی | احساس حقارت و کمال گرایی مثبت

کمال‌گرایی در روان‌شناسی، ویژگی شخصیتی است که خصوصیات آن، با تلاش فرد برای بی‌عیب‌ ونقص بودن و تنظیم استانداردهایی برای بالاترین سطح عملکرد توصیف می‌شود و با خود-ارزیابیِ انتقادی و نگرانی در مورد ارزیابی دیگران نیز همراه است.


سال نو مبارک


تماس: ۰۰۹۸۹۰۲۲۰۰۵۰۲۱