پادکست خاکستریِ روان

پادکست خاکستریِ روان

گورخر درون | تفاوت تفکر دوقطبی با اختلال روانی دوقطبی

گورخر درون | تفاوت تفکر دوقطبی با اختلال روانی دوقطبی

بسیاری از افراد گاهی اوقات تفکر دو قطبی را تجربه می‌کنند. اما وقتی این تفکرات بر روی زندگی روزمره خودشان و دیگران تاثیر می‌گذارد. یا اینکه این تفکرات باعث می‌شود ثبات عاطفی‌شان از بین رود این تفکرات دوگانه مشکل‌ساز می‌شوند.

اگر بخش زیادی از افکار شما دو بخش سیاه یا سفید، خوب یا بد، همه یا هیچ چیز می‌شود. احتمال اینکه شما به تفکر دو قطبی دچار شده باشید بسیار زیاد است.

این تفکر افراطی است و می‌تواند واکنش‌های بیش از حد جدی جسمی یا عاطفی  را ایجاد کند. و اگر تمایل به رفتار تکانشی در پاسخ به احساسات شدید خود داشته باشید. ممکن است این کار شما عواقب غیر قابل جبرانی در پی داشته باشد. این موضوع ممکن است باعث قطع رابطه شما با دوستانتان شود یا  عملکردتان را در فعالیت کاریتان کاهش دهد. به طور کلی تفکر دو قطبی می‌تواند بر کیفیت زندگی شما تاثیر بگذارد.

تماس واتس اپ: ۰۹۰۲۲۰۰۵۰۲۱