پادکست خاکستریِ روان

پادکست خاکستریِ روان

با اهمال کاری خداحافظی کنید

با اهمال کاری خداحافظی کنید

اهمال کاری یا فردا فکنی یا تعلل، خودداری از انجام وظیفه‌ای است که لازم است تا موعد مشخصی انجام شود. می‌توان از آن به عنوان به تاخیر انداختن (از سرعادت یا آگاهانه) شروع یا پایان کاری، با علم به پیامدهای منفی این تاخیر نیز یاد کرد.