پادکست خاکستریِ روان

پادکست خاکستریِ روان

سی ویژگی افراد برنده، ترم ۳، ۱۵ ویژگی آخر

سی ویژگی افراد برنده، ترم ۳، ۱۵ ویژگی آخر

تمام افراد برنده دارای ویژگیهای  مشترک و جهان شمولی هستند. در مقابل افراد بازنده عموما ویژگی های منحصر به فردی در بازنده بودن دارند، در این اپیزود به تشریح ۱۵ ویژگی آخر پرداخته شده