پادکست خاکستریِ روان

پادکست خاکستریِ روان

الفبای شخصیت شناسی، ساختار شخصیت (ترم اول)

الفبای شخصیت شناسی، ساختار شخصیت (ترم اول)

شخصیت از اجزا مختلفی تشکیل شده است، در این اپیزود درباره این اجزا آگاه خواهید شد.