پادکست خاکستریِ روان

پادکست خاکستریِ روان

اهمال کاری-مدیریت زمان.اجرا در ۴ حرکت (مهم-ضروری)

اهمال کاری-مدیریت زمان.اجرا در ۴ حرکت (مهم-ضروری)

اهمال کاری در ساده ترین شکل آن، تعلل ورزیدن در انجام کارها و به تاخیر انداختن کارهاست.


قبل از این‌که اصطلاح اهمال کاری در ادبیات رفتارشناسی رواج پیدا کند، از اصطلاح به تأخیر انداختن توجیه‌ناپذیراستفاده می‌شد.


بشنوید درباره اهمال کاری...