پادکست خاکستریِ روان

پادکست خاکستریِ روان

مدام گوش به زنگ هستید و احساس نگرانی می کنید؟

مدام گوش به زنگ هستید و احساس نگرانی می کنید؟

نگرانی یا دلواپسی یک واکنش طبیعی است که در آن ذهن تلاش می‌کند با عامل تهدید بیرونی مبارزه کند و جلوی آن را بگیرد. احساس نگرانی با اضطراب یا توجه بیش از حد به مسائل واقعی یا خیالی همراه است. این مسائل معمولاً یا به خود شخص مربوط است مانند مسائل مالی و سلامتی، یا به محیط اطراف وی مانند آلودگی محیط و تغییرات تکنولوژی یا جامعه.

تماس واتس اپ: ۰۹۰۲۲۰۰۵۰۲۱