پادکست خاکستریِ روان

پادکست خاکستریِ روان

ریشه های عزت نفس | علل زیست شناختی، آموخته شده و شناختی

ریشه های عزت نفس | علل زیست شناختی، آموخته شده و شناختی

عزت نفس یا حرمت نفس ، اصطلاحی در روانشناسی است که بازتاب ارزیابی یا برآورد یک فرد از ارزشهای خود می‌باشد.
عزت نفس، باور و اعتقادی است که فرد، دربارهٔ ارزش و اهمیت خود دارد.
.
تماس: ۰۰۹۸۹۰۲۲۰۰۵۰۲۱