پادکست خاکستریِ روان

پادکست خاکستریِ روان

تله عزت نفس | رابطه عزت نفس و خودشیفتگی

تله عزت نفس | رابطه عزت نفس و خودشیفتگی

عزت نفس یکی از عوامل تعیین‌کننده رفتار در انسان به‌شمار می‌رود در حقیقت برداشت و قضاوتی که افراد از خود دارند تعیین‌کننده چگونگی برخورد آن‌ها با مسائل مختلف است.
تماس:۰۰۹۸۹۰۲۲۰۰۵۰۲۱