پادکست خاکستریِ روان

پادکست خاکستریِ روان

خشم پنهان با شما چه می کند؟ | شخصیت منفعل پرخاشگر

خشم پنهان با شما چه می کند؟ | شخصیت منفعل پرخاشگر

پرخاشگری منفعل نوعی درشتی کردن فردی به فرد دیگر به‌صورت غیرمستقیم است. پرخاشگری منفعل بیان غیرمستقیم خصومت است مثلاً به شکل تعلل، طعنه، یکدندگی، ترشرویی، یا انجام ندادن عمدی و چندبارهٔ وظایفی که به شخص محول شده‌است.

تماس واتس اپ: ۰۹۰۲۲۰۰۵۰۲۱