پادکست خاکستریِ روان

پادکست خاکستریِ روان

خشم آشکار با شما چه می کند؟ | شخصیت سلطه جو\پرخاشگر

خشم آشکار با شما چه می کند؟ | شخصیت سلطه جو\پرخاشگر

پَرخاشگَری یا پَرخاش، در روانشناسی و دیگر علوم رفتاری و اجتماعی، به معنی رفتاری است که منجر به آزار و درد می‌شود. پرخاشگری رفتاری است که به قصد آسیب رساندن به فرد دیگری (جسمانی یا زبانی) یا نابود کردن دارایی دیگران صورت می‌گیرد.

واتس اپ: ۰۹۰۲۲۰۰۵۰۲۱

insta: @momehregan