information serum - پادکست پزشکی سرم اطلاعات

information serum - پادکست پزشکی سرم اطلاعات

اپیزود دوازدهم: سوالات شایع کرونا

اپیزود دوازدهم: سوالات شایع کرونا

 در این اپیزود سعی شده اکثر سوالات شایعی که در خصوص کرونا پرسیده می شه را پاسخ بدهیم. با این حال اگر سوالی دارید من درخدمتم


صفحه حامی باش:


https://hamibash.com/infserum