information serum - پادکست پزشکی سرم اطلاعات

information serum - پادکست پزشکی سرم اطلاعات

کم کاری و پرکاری تیروئید

کم کاری و پرکاری تیروئید

برنامه ی پرکاری و کم کار تیروئید اماده شد.سعی کردم در این برنامه به شکلی مسائل را بیان کنم ضمن اینکه اطلاعاتی را بدست بیاورید که مهم هستندو کمتر شنیدید ولی خیلی هم گیج نشوید.
اگر سوالی بود و در توان بنده بود خودم پاسخ خواهم داد و گرنه از اساتید خودم می پرسم خدمتتون پیان خواهم کرد
لینک های برنامه در پست سایت موجود می باشد
از اینکه در حامی یاش ما را حمایت می کنین ممنونیم