پادکست جنایی مختومه

پادکست جنایی مختومه

اپیزود دوم - در اداره پلیس

اپیزود دوم - در اداره پلیس

در این اپیزود کارآگاه اسکادر به اداره پلیس و پیش ستوان کوهلر میره و جزئیات دقیقی از پرونده قتل دریافت می کنه.

این پادکست برای افراد زیر 18 سال مناسب نیست.