پادکست سی‌مرغ

پادکست سی‌مرغ

اپیزود 10 سی‌مرغ: زندگی با اوتیسم، گفت‌وگو با دکتر شیشه‌فر

اپیزود 10 سی‌مرغ: زندگی با اوتیسم، گفت‌وگو با دکتر شیشه‌فر

مهمان‌ اپیزود دهم سی‌مرغ، دکتر سپیده شیشه‌فر، روان‌شناس حوزه کودک و نوجوان هستند و از اهمیت مشاوره در اوتیسم، روش‌های مهارت‌های زندگی و ارتباط مؤثر در افراد اوتیستیک و بایدها و نبایدهای رفتاری در مواجهه با اوتیسم گفت‌وگو کردیم.