Telsi Academy | آکادمی تلسی

Telsi Academy | آکادمی تلسی

لنزما قسمت هشتم – انگیزه ما از کجا میاد؟

لنزما قسمت هشتم – انگیزه ما از کجا میاد؟

این قسمت ادامه دارد

 در سلسله پادکست های لنزما، امید آریایی با آرین در مورد مسائل مختلف با زبان ساده، گپ می‌زنند. نسخه تصویری را می‌توانید در اپلیکیشن تلسی قسمت تلسی تی وی مشاهده کنید

ما را در پلتفرم های دیگر دنبال کنید