Telsi Academy | آکادمی تلسی

Telsi Academy | آکادمی تلسی

لنزما قسمت هفتم – خواستن توانستن است؟

لنزما قسمت هفتم – خواستن توانستن است؟

 در سلسله پادکست های لنزما، امید آریایی با آرین در مورد مسائل مختلف با زبان ساده، گپ می‌زنند. نسخه تصویری را می‌توانید در اپلیکیشن تلسی قسمت تلسی تی وی مشاهده کنید

ما را در پلتفرم های دیگر دنبال کنید