پادکست خرقه

پادکست خرقه

یار آشنا / شعری از حافظ با اجرای محسن بوالحسنی

یار آشنا / شعری از حافظ با اجرای محسن بوالحسنی

یلدا مبارک
شعر حافظ
اجرا: محسن بوالحسنی
موسیقی متن: جواد افشارنیا
طرح: بهاءالدین مرشدی