پادکست خرقه

پادکست خرقه

شماره صفر

شماره صفر

داستان زندگی و زمانه‌ی شمس و مولانا
به روایت محسن بوالحسنی
مدیرهنری: بهاءالدین مرشدی
فصل اول/ شماره صفر (پیش شماره)

ما را در این آدرس ها دنبال کنید
داستان زندگی و زمانه‌ی شمس و مولانا / به روایت محسن بوالحسنی
مدیرهنری: بهاءالدین مرشدی

اینستاگرام:
www.instagram.com/khergheh01
تلگرام:
https://t.me/Khergheh01
توئیتر:
https://twitter.com/khergheh01