پادکست خرقه

پادکست خرقه

بحثی در شناخت شمس تبریزی / قسمت پنج‌ام

بحثی در شناخت شمس تبریزی / قسمت پنج‌ام

آراء شمس تبریزی در آئینه‌ی مقالات

قسمت پنج‌ام پادکست خرقه از معنای زندگی و مرگ در اندیشه‌ی شمس تبریزی حرف زدیم

تا جان داری بکوش؛ پیش از آنکه منادی اجل برآید. این منادی می‌شنوی چه می‌گوید بر سر مناره؟ می‌گوید یکی را از شهر بیرون می‌کنند‌.بیایید تا زودتر بیرون برند که اگر بیرون نبرند، همه‌ خانه‌ها رها کنند، از گند او بگریزند... 

وقتشه پول بذاریم روی هم و یه میکروفن خوب بخریم 😊😊😊

از طریق سایت حامی باش چه در ایران، چه خارج از ایران، با دُنیت‌کردن یا همون همت عالی، از خرقه حمایت کنید:

👇👇👇

http://hamibash.com/khergheh