پادکست خرقه

پادکست خرقه

پادکست خرقه /قسمت پنجم/ ذکر محمدبن واسع و حبیب عجمی

پادکست خرقه /قسمت پنجم/ ذکر محمدبن واسع و حبیب عجمی

رادیوگوشه قسمت پنجم #پادکست_خرقه را تقدیم می‌کند

داستان محمدبن واسع و #حبیب عجمی
زمان: ۲۵:۳۹
تاریخ انتشار: ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۹
زمان انتشار: هر سه‌شنبه
موسیقی متن: جوی مهتاب/ بهداد بابایی و نوید افقه

لینک دسترسی آسان به آرشیو کامل و صفحه‌های مرتبط با پادکست خرقه و رادیوگوشه در بیو
https://zil.ink/khergheh01

پادکست خوب بشنویم
رادیوگوشه
@radiogousheh
@khergheh01