پادکست خرقه

پادکست خرقه

بحثی در شناخت شمس تبریزی/ قسمت شش‌ام

بحثی در شناخت شمس تبریزی/ قسمت شش‌ام

قسمت ششم آراء شمس تبریزی در آئینه‌ی مقالات
 
مراحل سلوک و طی طریق عارف از منظر شمس تبریزی موضوع قسمت شش‌ام پادکست خرقه است.
اول مستی هواست و خلاص از این دشوار عظیم... بعد از آن مستیِ عالم روح؛ از مرتبۀ دوم گذشتن سخت صعب و مشکل است. مستی راه خدا هم مرتبۀ سیّم است. مستی عظیم. بعد از آن مرتبۀ چهارم: مستی از خدا، این کمال است. بعد از این هشیاری است....
از طریق سایت حامی باش چه در ایران، چه خارج از ایران، با دُنیت‌کردن یا همون همت عالی، از خرقه حمایت کنید: