پادکست خرقه

پادکست خرقه

حافظ / محسن بوالحسنی

حافظ / محسن بوالحسنی

غبار غم برود حال خوش شود حافظ

شعر: حافظ
اجرا: محسن بوالحسنی
مدیر هنری: بهاءالدین مرشدی

نوروز ۱۳۹۹ مبارک
به امید حال خوش و روزگار بهتر

#پادکست_خرقه
@khergheh01

کانال تلگرام محسن بوالحسنی
@lataelatt

کانال تلگرام صداخونه
@SedaKhone

کانال تلگرام پادکلاب
@Podclubsoheil