پادکست خرقه

پادکست خرقه

سینما رکس/ داستان/ محسن بوالحسنی

سینما رکس/ داستان/ محسن بوالحسنی

سِلام خاتون
خوبی؟
سالگردمونه
هم بیا بریم سینما
یه فیلم اَ بهروز آوردن
تونم که هلاک بازی بهروز

#محسن_بوالحسنی
#داستان
#سینما_رکس
@Lataelatt