من بدونِ روتوش

من بدونِ روتوش

فصل دوم - اپیزود نهم: قـــُربانی

فصل دوم - اپیزود نهم: قـــُربانی

در این اپیزود، خاطره ی مربوط به یه باور غلط  رو براتون تعریف کردم، باوری که خیلی از ما، شاید بارها باهاش روبرو شدیم اما  با بی تفاوت ازش رد شدیم


 


آهنگ پایانی: باران که شدی - شهریار


.