AmiFar | امیرحسین فرزانه

AmiFar | امیرحسین فرزانه

#11 زیبایی اندام و کیفیت زندگی | پیکاسو | چه کسی جذابه؟ زیبایی اندام یعنی چی؟

#11 زیبایی اندام و کیفیت زندگی | پیکاسو | چه کسی جذابه؟ زیبایی اندام یعنی چی؟

جذابيت يعنى چى؟ چه معيارى داره؟ چه تاثيرى روى عملكرد و اعتماد به نفس ما داره؟ زيبايى اندام چيه؟
اينها همه سوالاتى هستن كه ميتونن نقش مهمى در ميزان رضايتمندى ما از زندگيمون داشته باشن و در اين اپيزود من و پيكاسو اين موضوع رو باز كرديم و حسابى در موردش گپ زديم