AmiFar | امیرحسین فرزانه

AmiFar | امیرحسین فرزانه

#2 بررسی ابعاد یک زندگی ایده ال | دکتر سهراب کیهانی  | What's an Ideal Life with Dr. Keyhani

#2 بررسی ابعاد یک زندگی ایده ال | دکتر سهراب کیهانی | What's an Ideal Life with Dr. Keyhani

دکتر سهراب کیهانی، پزشک سرشناسی که عملکردی شبیه به معجزه از او به یادمون مونده. عمل قهرمانهای بزرگ ورزشی و بازگشت موفقیت آمیز اونها به صحنه مسابقات، از دکتر کیهانی یک چهره منحصربفرد در عالم پزشکی ساخته. در این اپیزود همراه با ایشان در مورد ابعاد مختلف یک زندگی ایده آل صحبت میکنیم