AmiFar | امیرحسین فرزانه

AmiFar | امیرحسین فرزانه

٢٨- ترس از شكست | سعيد ضرورى | Saeed Zaroori

٢٨- ترس از شكست | سعيد ضرورى | Saeed Zaroori

از این می‌ترسم که…
- شکست بخورم
- احترامم رو از دست بدم
- دیگه مورد تایید بقیه نباشم
- استعداد و توانایی لازم این کارو نداشته‌ باشم

اگه در زندگیمون با این‌ جملات درگیریم لازمه که نوع نگاهمون رو به تـرس تغییر بدیم و برای این منظور داریم با کسی گفت‌وگو می‌کنیم که نه تنها ترس رو ‌بیشتر از ما در زندگیش تجربه کرده، بلکه با توانایی فوق‌العاده‌ای باهاش روبه‌رو شده.
دقیقا مثل یک ابرقهرمان✨

سعید ضروری ابرقهرمان گفت‌وگوی ماست،
چون هم مثل سوپرمن پرواز می‌کنه،
هم مثل آکوامن زیر آب می‌ره،
هم مثل فلش از کویرها عبور می‌کنه،
ولی سعید ما یه چیز دیگه‌س،
چون با معلولیت همه این‌ کارها رو انجام می‌ده!
تا یه منبع عظیم الهام بخشی و انگیزه باشه برامون.