AmiFar | امیرحسین فرزانه

AmiFar | امیرحسین فرزانه

#18 سياوش صوفى‌نژاد | موفقیت، ثروت و ایمان| Siavash Soufinejad

#18 سياوش صوفى‌نژاد | موفقیت، ثروت و ایمان| Siavash Soufinejad

سیاوش صوفی‌نژاد شخصیت جذاب و با ابعاد متنوعی داره.
➕معمار، هنرمند، بیزنس من، نویسنده و پژوهشگر .
در این گفتگو فرصت شد از نگاه او، در تلاقی تخصص‌ها و دنیاهای مختلفی که سیاوش اون‌ها رو زندگی کرده، پای صحبتش بشینیم، و سیاوش با کلام شیوای خودش، ما رو با داستان‌های خودش همراه بکنه.

داستان‌هایی با محوریت ایمان، دیگرخواهی، و خود باوری. ✨

🔵از شما دعوت می‌کنیم همراه من، امیرحسین فرزانه، و سیاوش صوفی‌نژاد
باشین، تا دقایقی در کنار هم زندگی کنیم، تا قدمی به سمت حال خوبمون برداشته باشیم.💙