AmiFar | امیرحسین فرزانه

AmiFar | امیرحسین فرزانه

#8 پیدا کردن شور و اشتیاق در زندگی و کار  | شاهین فاطمی | Shahin Fatemi | Passion in Life and Career

#8 پیدا کردن شور و اشتیاق در زندگی و کار | شاهین فاطمی | Shahin Fatemi | Passion in Life and Career

شاهین فاطمی، موسس و مدیرعامل برند موفق درسا، یکی از افراد کاریزماتیک و منحصربفردی هستش که میشه در زندگی با او روبرو شد. او به معنای واقعی یک کارآفرین هستش. نه فقط به معنای فراهم آوردن موقعیت های شغلی، به دلیل تاثیرگذاری و خلق یک اندیشه درصنعت مد و پوشاک که از او یک رهبر در این حوزه ساخته. شاهین فاطمی یک مدیر برجسته و یک انسان وارسته هستش که با دانش و تجربیات خودش همراه با کلام شیوایی که داره برای ما از شوق و اشتیاق در کار و زندگی گفته. اینکه چطور کشفش کنیم و چطور به حال خوب و موفقیتمون نزدیکتر بشیم