Karcast School - مدرسه کارکست

Karcast School - مدرسه کارکست

14: KPIهای ثانویه

14: KPIهای ثانویه

تا اینجای مدرسه در مورد KPIهای اصلی و اینکه اصلا روزمون رو چطوری برنامه ریزی کنیم حرف زدیم. همونجا هم گفتیم که این KPIهای اصلی همه چیز نیستن و 90% چیزای مهم در مورد حال و اوضاع استارتاپ مارو بهمون نشون میدن. حالا توی این اپیزود میخوایم یه کمی در مورد این صحبت کنیم که دیگه چه چیزایی مهمن توی استارتاپ و چطوری باید اندازشون بگیریم. یعنی هم در مورد چیزهایی که باید اندازه بگیریم صحبت میکنیم، هم در مورد ابزارهای اندازه گیری این چیزها حرف میزنیم. کلا میخوایم ببینیم یه استارتاپ سالم باید چه خصوصیتهایی داشته باشه و این خصوصیت هارو چطوری میشه اندازه گرفت.

لیست ابزارهای اندازه‌گیری معرفی شده:
Google Analytics
Amplitude
Fullstory
Metabase
Trello

لینک درخواست استفاده رایگان از این ابزارها:
bit.ly/segment-sus

منابع این اپیزود:
https://www.ycombinator.com/library/8C-how-to-measure-your-product-sus-2018
https://www.ycombinator.com/library/8H-analytics-for-startups-sus-2019