Karcast School - مدرسه کارکست

Karcast School - مدرسه کارکست

21: جمع‌بندی + قانع‌کردن سرمایه‌گذار

21: جمع‌بندی + قانع‌کردن سرمایه‌گذار

توی این اپیزود میخوایم حرفایی که توی کل این فصل زدیم رو مرور کنیم و در نهایت یه کمی هم در مورد این حرف بزنیم که چطور توی قانع کردن سرمایه‌گذارها موفق باشیم. با جمع‌بندی شروع میکنیم و آخر سر میریم سراغ یه سری توصیه در مورد اینکه چطور میشه سرمایه‌گذارها رو بهتر قانع کرد.
منبع این اپیزود:
http://paulgraham.com/convince.html