Ketab Jibi | پادکست کتاب جیبی

Ketab Jibi | پادکست کتاب جیبی

اپیزود نهم: زندگی خود را طراحی کنید

اپیزود نهم: زندگی خود را طراحی کنید

طراحان، آن چه را که هنوز موجود نیست، مجسم می کنند و بعد آن را می سازند.

با زندگی هم، همین کار را می توان کرد.

کتاب: زندگی خود را طراحی کنید | نویسندگان: بیل برنت - دیو اوانز

«خرید کتاب»

جدیدترین مطلب وبلاگ: پادکست چیست؟ شنیدن پادکست چه فوایدی دارد؟