Ketab Jibi | پادکست کتاب جیبی

Ketab Jibi | پادکست کتاب جیبی

اپیزود بیست و سه: هنر و علم خود شناسی

اپیزود بیست و سه: هنر و علم خود شناسی

شخصیت خود را کشف کنید و یک زندگی متناسب با خود بسازید.