Ketab Jibi | پادکست کتاب جیبی

Ketab Jibi | پادکست کتاب جیبی

اپیزود سی و شش: باج گیری عاطفی

اپیزود سی و شش: باج گیری عاطفی

دردناک‌ترین جای باج گیری وقتی است که می‌فهمید این پدر، مادر، همسر، فرزندان و دوستان صمیمی‌تان هستند که از شما سوءاستفاده می‌کنند، تا خودشان به چیزی که برای‌شان خوشایندتر است برسند.