Vision Cast

Vision Cast

در پادکست چشم انداز راجع به کارآفرینی صحبت کرده و با موضوع بازی سازی شروع می‌کنیم. علی نادعلی‌زاده و محمد زهتابی میزبان این پادکست هستند.
LISTEN
Apple Podcasts Castbox Google Podcasts Spotify
فصل ۱ قسمت ۱۴: گفتگو با احسان کمالی، کارشناس رشد شرکت Sunday
فصل ۱ قسمت ۱۴: گفتگو با احسان کمالی، کارشناس رشد شرکت Sunday
- فصل ۱ قسمت ۱۳: گفتگو با شایان امیری، طراح سیستم بازی در استودیو Product Madness
- فصل ۱ قسمت ۱۳: گفتگو با شایان امیری، طراح سیستم بازی در استودیو Product Madness
فصل ۱، قسمت ۱۲ - گفتگو با هادی دعائی، مدیر استودیو نشر بازی مربا
فصل ۱، قسمت ۱۲ - گفتگو با هادی دعائی، مدیر استودیو نشر بازی مربا
فصل ۱، قسمت ۱۱ - گفتگو با علی افروغه، مدیر پروژه بازی باغ نگار
فصل ۱، قسمت ۱۱ - گفتگو با علی افروغه، مدیر پروژه بازی باغ نگار
فصل ۱، قسمت ۱۰ - گفتگو با دکتر حامد نصیری، مدرس دانشگاه در حوزه بازی‌پژوهی
فصل ۱، قسمت ۱۰ - گفتگو با دکتر حامد نصیری، مدرس دانشگاه در حوزه بازی‌پژوهی
فصل ۱، قسمت ۹ - گفتگو با امین شهیدی، مدیرعامل استودیو بلک کیوب گیمز
فصل ۱، قسمت ۹ - گفتگو با امین شهیدی، مدیرعامل استودیو بلک کیوب گیمز
فصل ۱، قسمت ۸ - گفتگو با کاوه نجفی مدیرعامل استودیو کاسپین
فصل ۱، قسمت ۸ - گفتگو با کاوه نجفی مدیرعامل استودیو کاسپین
فصل ۱، قسمت ۷ - گفتگو با علیرضا مورگان، مدیرعامل پالیدین
فصل ۱، قسمت ۷ - گفتگو با علیرضا مورگان، مدیرعامل پالیدین
فصل ۱، قسمت ۶ - سافت لانچ
فصل ۱، قسمت ۶ - سافت لانچ
فصل ۱، قسمت ۵ بخش دوم - گفتگو با امیرحسین ناطقی، مدیر استودیو کوییز آف کینگز
فصل ۱، قسمت ۵ بخش دوم - گفتگو با امیرحسین ناطقی، مدیر استودیو کوییز آف کینگز
فصل ۱، قسمت ۵ بخش اول - گفتگو با امیرحسین ناطقی، مدیر استودیو کوییز آف کینگز
فصل ۱، قسمت ۵ بخش اول - گفتگو با امیرحسین ناطقی، مدیر استودیو کوییز آف کینگز
فصل ۱، قسمت ۴ - پیش‌تولید و نمونه اولیه
فصل ۱، قسمت ۴ - پیش‌تولید و نمونه اولیه
فصل ۱، قسمت ۳ - پیش‌تولید و انتخاب پروژه
فصل ۱، قسمت ۳ - پیش‌تولید و انتخاب پروژه
فصل ۱، قسمت ۲ - منابع انسانی
فصل ۱، قسمت ۲ - منابع انسانی
فصل ۱، قسمت ۱ - معرفی چشم انداز
فصل ۱، قسمت ۱ - معرفی چشم انداز