information serum - پادکست پزشکی سرم اطلاعات

information serum - پادکست پزشکی سرم اطلاعات

covid19 :اپیزود یازدهم

covid19 :اپیزود یازدهم

این اپیزود آپدیت شده ی اپیزود اورژانسی است اگر آن را گوش نداده اید حتما گوش کنید در غیر این صورت دعوت می کنم اپیزود بعدی در خصوص سوالات شایع در مورد کرونا را گوش دهید.


صفحه حامی باش:


https://hamibash.com/infserum