information serum - پادکست پزشکی سرم اطلاعات

information serum - پادکست پزشکی سرم اطلاعات

اپیزود پانزدهم:جراحی پلاستیک در گفت و گو با دکتر عمرانی فرد

اپیزود پانزدهم:جراحی پلاستیک در گفت و گو با دکتر عمرانی فرد

در این برنامه در خدمت استادم جناب اقای دکتر محمود عمرانی فرد استاد تمام و فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی بودم و دید بدون حاشیه و جذابیدر خصوص سوالات شایع پیرامون رشته ی زیبایی و خدمات در حال انجام در این رشته داشتم.


.این برنامه در ابتدا دید شفافی از رشته ی جراحی پلاستیک و زیبایی و بعد تکنیک ها و در ادامه به مجموعه ی کارهای در حال انجام در قسمت های مختلف بدن می پردازد


صفحه ی حامی باش


https://hamibash.com/infserum


صفحه ی حمایت در سایت