information serum - پادکست پزشکی سرم اطلاعات

information serum - پادکست پزشکی سرم اطلاعات

personalize medcine,اپبزود سوم: پزشکی شخصی

personalize medcine,اپبزود سوم: پزشکی شخصی

⁉️آیا یک پسر نوجوان همان لباس مادربزرگ خود را می خرید؟ احتمالا نه. اما وقتی بیمار می شوند ، علی رغم تفاوت های زیادی که دارند ، احتمالاً همان روش درمانی را دریافت می کنند. و همینطور همه افراد دیگه


⁉️به این فکر کنید که درمانی که برای شما انجام می گیره با توجه به تمام ویژگی های شماست. و شما خیلی سریعتر خوب می شید این فقط بخشی از پزشکی شخصیست...