information serum - پادکست پزشکی سرم اطلاعات

information serum - پادکست پزشکی سرم اطلاعات

اپیزود پنجاه و نهم: آنژیوگرافی چیست؟

اپیزود پنجاه و نهم: آنژیوگرافی چیست؟

آنژیوگرافی روندی است که دقیق‌ترین اطلاعات ممکن از عروق را تهیه و قبل از عمل در اختیار جراح قرار می‌دهد. بر پایه این اطلاعات، جراح می‌تواند برخی از بیماری‌ها را بدون نیاز به عمل جراحی باز، درمان کند و در صورت نیاز به عمل باز، این اطلاعات، جراح را در انجام سریع و دقیق این امر یاری می‌رساند.

توی این اپیزود به همراه "دکتر کیان حشمت" متخصص بیماری های قلب و عروق، به اهمیت، روش های مختلف انجام، عوارض، پیش نیاز ها و ... آنژیوگرافی پرداختیم.

______________
ممنون از اینکه سرم اطلاعات را به دوستاتون
معرفی می کنین
سایت سرم اطلاعات