information serum - پادکست پزشکی سرم اطلاعات

information serum - پادکست پزشکی سرم اطلاعات

اپیزود پنجاه و پنجم: تبی که مهمان ناخوانده چندین ماهه است

اپیزود پنجاه و پنجم: تبی که مهمان ناخوانده چندین ماهه است

مهرداد سمیعی از اون دست آدم هاست که کار براش اولویت اول رو در زندگی داره. مهرداد سالهاست که برای روزنامه، نویسندگی می کنه و داشتن یک موضوع جذاب براش بسیار حیاتیه

در مسیر زندگی اتفاقاتی رخ می دن که نظرمون در مورد خوبی یا بدی اونها در طی زمان تغییر می کنه

مهرداد نمی دانست، شاید آن شب یلدا از این  دست اتفاقات بود...