information serum - پادکست پزشکی سرم اطلاعات

information serum - پادکست پزشکی سرم اطلاعات

اپیزود پنجاه و هفتم: آفازی

اپیزود پنجاه و هفتم: آفازی

آفازی یا زبان پریشی، یک اختلال ارتباطی است که به دلیل آسیب مغزی در یک یا چند منطقه که کنترل زبان را انجام می دهند اتفاق می افتد. این مشکل می تواند در ارتباط کلامی، ارتباط نوشتاری یا هر دو اختلال ایجاد کند.
همراه شدیم با آقای کسری گلابی، آسیب شناس گفتار و زبان، تا بیشتر در مورد اختلال آفازی صحبت کنیم
______________
ممنون از اینکه سرم اطلاعات را به دوستاتون
معرفی می کنین