Karcast - کارکست

Karcast - کارکست

15: The surprising power of questions - چرا باید بیشتر سوال بپرسیم؟

15: The surprising power of questions - چرا باید بیشتر سوال بپرسیم؟

یه بخش قابل توجهی از هر روز ما صرف گرفتن اطلاعات جدید میشه. این اطلاعات میتونه از اطرافیان و همکاران باشه، از شبکه های اجتماعی باشه یا از هر منبع دیگه ای. ولی کسی به ما یاد نداده که سوال خوب پرسیدن چجوریه! توی این قسمت از کارکست قراره سوال پرسیدن رو به شکل علمی نگاه کنیم و ببینیم چطوری میتونیم با استفاده از سوال پرسیدن توی زندگی شخصی و کاریمون پیشرفت کنیم

لینک منبع این قسمت:


https://hbr.org/2018/05/the-surprising-power-of-questions