Karcast - کارکست

Karcast - کارکست

31: نوآوری برهم‌زننده

31: نوآوری برهم‌زننده


کلیتون کریستینسن کسیه که خیلی حرفش رو توی کارکست زدیم. توی اپیزود های مختلف. اپیزود میک شیک، اپیزود کار اخلاقی، اپیزود لین استارتاپ، جاهای مختلف. کریسیتینسن توی سال 1995 وقتی هنوز داستان اصلی کامپیوتر این بود که هاردش چقدر جا داره، اومد یه تحقیقی انجام داد روی تکنولوژی های برهم زننده ی بازار. یه روندی رو پیشبینی کرد که چطور میشه با استفاده از محصول هایی کهدر لحظه ی شروعشون بهتر از محصول های موجود توی بازار نیستن، کل بازار رو به دست آورد. 20 سال بعد، کریستیسن اومد و دوباره پیشبینی هایی که کرده بود رو بررسی کرد تا نشون بده چقدر دقیق و درست بودن. توی این اپیزود میخوایم بفهمیم نوآوری برهم زننده که خیلی هم اسمش سر زبون ها افتاده چیه، چه مدلی رو پیشنهاد میکنه و چه استارتاپ هایی رو میتونه توصیف کنه و چه استارتاپ هایی رو نمیتونه.

منابع این قسمت:


https://hbr.org/1995/01/disruptive-technologies-catching-the-wave


https://hbr.org/2015/12/what-is-disruptive-innovation